Klikprothese

Home / Klikprothese

Een klikprothese is een gebitsprothese die wordt vervaardigt op implantaten. Op de onderkaak is het dragen van een prothese vaak heel lastig. De mondbodemspieren en de tong zullen uw prothese flink doen bewegen.

Over het algemeen zijn er dan twee oplossingen:

Kleefpasta of implantaten.

Het zetten van implantaten gebeurt bij een implantoloog of kaakchirurg.

Bij voorbeeld: De prothese in de onderkaak zit zodanig los, dat deze niet functioneel is. De implantoloog/ kaakchirurg kan dan een machtiging aanvragen voor het zetten van implantaten in de onderkaak. Als deze wordt goedgekeurd, kunnen er implantaten worden gezet en na 6-8 weken een implantaatgedragen (klikprothese) worden aangemeten.

Na goedkeuring van de implantaten kan ook de gebitsprothese op implantaten worden aangevraagd. Bij een goedkeuring wordt deze dan ook weer deels vergoed vanuit de basisverzekering. 

Voorwaarden: : zie folder kosten en vergoeding